Autocad Komutları Ve Anlamları


AutoCAD, tasarım ve çizimlerinizi bilgisayarda yapabilmenizi sağlayan Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim yazılımıdır. Ve bu yazılım bir mühendis için bilinmesi gereken en mühim envanter elemanlarındandır. Bu programı aşağıdaki komutları bilerek normal derecede rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Ve alt kısımda anlattığım kısayol (açı, uzunluk vb.) takımlarını da kullanırsanız eğer, ilerisi için profesyonel bir Autocad kullanıcısı olabilirsiniz.
Bilindiği üzere bütün objeler uzayda yer kaplarlar. Objelerin uzaydaki yerlerini belirlemek içinse koordinatlar kullanılır. Girilen birinci noktadan sonra, ikinci nokta için X,Y,Z değerleri girilmeden evvel önüne "@" işareti konulması gerekir. "@" işareti AutoCAD programı için girilen en nihayet noktayı orijin (0,0) kabul etmesini sağlayacaktır.
"@" işaretinden sonra girilen değerlerin, bir önceki noktaya göre olan X,Y,Z uzaklıklarını tanımlayacaktır. Açı ile birlikte uzaklık girilmek isteniyorsa kutupsal koordinatlardan faydalanılır. Bu yüzden kutupsal koordinatlar girmeden evvel önüne "@" işareti konulmalıdır. Kutupsal koordinatlar da açı saat ibresinin tersi yönünde artar, saat yönünde ise azalır. Açı yönünü "units" komutu ile değiştirilebilir. Kutupsal koordinatlar "@ UZAKLIK < AÇI" formatında girilmelidir.

Autocad Komutları ve Anlamları

LINE(Çizgi) Başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki düz çizgileri çizmek için kullanılan bir komuttur.
CONSTRUCTION LINE (Yapı Çizgisi) Proje içerisine sonu olmayan yatay, dikey veya herhangi bir açıda düz çizgi çizmek için kullanılır.
CIRCLEDaire çizmek için kullanılan çizim komutudur.
SPLINEYumuşatılmış eğri çizgileri çizmek için kullanılan bir komuttur.
ELİPSEElips veya eliptik daire yayını çizer.
POİNTNokta çizmeyi sağlayan bir komuttur.
MAKE BLCOKBlok hazırlama işlemini yapan komuttur. Projelerde birçok defa kullanılan bir veya ani çok çizim nesnelerini blok haline getirebilirsiniz. Daha sonra bu blokları projenin herhangi bir yerinde “Insert Block” komutu ile blok listesinden seçerek kullanabilirsiniz. Bu sayede tekrarlanan çizimleri yeniden yapma işlemi ortadan kalkmış olur. Bu işlem için öncelikle çiziminizi hazırlamanız gerekmektedir. Daha sonra bu çizimi blok haline getirmelisiniz.
OFSETbaşka çizim nesnelerine paralel bir Construction Line çizilir.
MULTILINEBirbirine paralel düz çizgiler çizmek için kullanılır.
SCALEParalel çizgilerin arasındaki uzaklığı değiştirmek için kullanılır.
POLYLINEBirbirine bağlı düz çizgi segmentlerinden (Parça) oluşturulmuş tek bir bütün halindeki bir çizim nesnesidir. Bu komut ile düz çizgi (Line) ve daire yayı (Arc) ile birleşik olan çizimler de yapılabilir.
ARCDaire yayı (Arc) çizmek için kullanılan bir komuttur.
POLYGONÇokgen çizmek için kullanılır. Polygon komutu ile 3-1024 eşit kıyı arasında çokgen çizilebilir. Kareler, eşkenar üçgenler, sekizgenler vs. çizimleri bu komut ile yapabilirsiniz. Poligon çizimi bir daire içerisine yerleştirilerek gerçekleştirilir. Önce çokgenin kıyı sayısı verilir sonra bu çokgenin içine yerleştirileceği dairenin yarıçapı verilir. Ayrıca daire içine yerleştirilerek çizim yapmanın yanı sıra, çokgenin herhangi bir kenarın başlangıç ve bitiş noktasını vererek de çizimi yapabilirsiniz.
ERASESeçili olan nesneyi silen komuttur.
COPYÇizim nesnelerini kopyalama işlemini gerçekleştirir.
MOVEÇizim nesnelerini taşıma işlemini gerçekleştirir.
MİRRORÇizim nesnesinin aynadaki ters görüntüsünü elde etme işlemini sağlayan komuttur.
OFFSETÇizim nesnelerine kenarlık eklemek için kullanılır.
ROTATEÇizim nesnesi belirli bir açıda döndürmek için kullanılır.
SCALEÇizim nesnesi küçültme veya büyütme işlemini yapar.
TRİMBaşka bir nesne ile kesiştiği noktada bir kesme budama gerçekleştirir.
EXTENDHerhangi bir çizim nesnesini, başka bir nesneye doğru uzatır.
BREAKHerhangi bir nesneye iki nokta arasına aralık veya kesme (Break) atar.
EXPLODEBütün veya birleşik halde bulunan çizim nesnelerini seçilebilir ayrı nesneler haline getirmeye yarar. Örneğin bir dikdörtgeni Rectangle komutu ile çizildiğinde bu nesne bütün halinde bir nesne durumuna gelir. Eğer Explode komutu uygulandıktan sonra her bir kenarı ayrı seçilebilir Line nesnesi haline gelir.
CHAMFERÇizim nesnelerinin köşelerine eğim (şev) verir. İki köşe arasındaki eğimi verirken aralarındaki uzaklığı (Distance) belirtmeniz gereklidir. Eğer uzaklık 0 ise köşeler 90˚ olacaktır.
FİLLETÇizim nesnelerinin köşelerini yuvarlatarak birleştirir. Köşeleri yuvarlak olarak birleştirirken dairenin yarıçapı (Radius) verilmelidir. ters durumda dairenin yarıçapı 0 olarak alınacağı için köşeler 90˚ olarak birleştirilir.
ARRAYBir çizim nesnesi veya nesnelerinden belirli bir düzende kopyasını oluşturmayı sağlayan komuttur. Aynı çizim nesnesinden çoğaltma işlemini gerçekleştirir.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski