Power Point Sunumuna Müzik EklemekSlyat ve sunumlarınızda görsel sunumun etkili olduğu kadar işitsel sunum da fazlası ile etkilidir. Bu yüzden sunumlarınızı ses veya müzik ile desteklemek, hem etkili bir iletişim hem de seyirciyi bağlamak adına çok önemlidir.
Power pointe müzik eklemek çok çok kolay, slayt gösterinizin arka planında şarkı çalmak için aşağıdakileri yapın:
 1. Ekle sekmesinde Ses seçeneğini, ardından da Bilgisayarımdaki Ses'i seçin.
 2. Dosya gezgininde kullanmak istediğiniz müzik dosyasını ve ardından Ekle’yi seçin.
 3. Kayıttan Yürütme sekmesinde Arka Planda Çal'ı seçin.

Etkili bir sunum için, sunum nasıl olmalıdır?

Sunumun Amaç, İçerik ve Organizasyonu Üzerinde Odaklanma
İçerik :
Size verilen veya sizin seçtiğiniz konu üzerinde Beyin Fırtınası'ndan sonra Tez/ Sav'ınızı oluşturun. Tez/ Sav'ınızın en etkin sunumu için araştırma yapıp, bilgi toplayın. Seçici olun, unutmayın, sunumlarda bilginin doğru, öz, ve kolay anlaşılıp, takip edilir biçimde paylaşılma özelliği çok önemlidir.
Amaç :
Hedefinizin bilgilendirme veya ikna etme biçiminde tanımını yapın.
Organizasyon :
Sunumlar üç aşamalı bir çalışmadır:
 • Sunumlar kısa Giriş'le başlayıp, Gelişme ile devam eder ve Kapanış/ Sonuç'la biter. Giriş'te katılımcılara "Hoş Geldiniz" mesajıyla başlayıp kendinizi tanıtın; konunuzu, amacınızı, sunumunuzun ana hatlarını belirtin ve sorgulayacağınız konularla ilgili ip uçları verin,
 • Sunumunuzun Gelişme bölümünde örneklerle konu/savınızı güçlendirin.
 • Sunumunuzun Sonuç bölümünde sunumun ana hatlarını/ başlıklarını belirtip, katılımcıların dikkatle izleyip aktif katılımlarına teşekkürlerinizi sunup, soruları yanıtlayın. Katılımı canlı tutmak açısından ana bölümler sonunda da soruları alıp, yanıtlayıp, kendi sorularınızı sorabilirsiniz.
Bilginin planlı bir şekilde aktarımı ve paylaşımı için önerilen aşamalar:
 • Konu üzerinde araştırma yapılması - Bilgi toplama
 • Sunumun yazılı taslağının hazırlanması
 • Sunumun, cümlelerle olmayacak biçimde, yazılı metnini oluşturma
 • Sunum bilgilerinin A4 dosya kağıdı yerine 1/4 dosya kağıdı büyüklüğünde kartlara yazılması
 • Kartlar üzerinde sunum sırasında değişik çalışmaları belirtmek için anahtar kelimelerin işaretlenmesi, simge / renk kodu kullanımı

Post a Comment

Daha yeni Daha eski