C++ Sayısal Loto ProgramıBu makalede C++’da basit bir sayısal loto programının kodlarını paylaşacağım.Program kullanıcıdan 6 tane sayı girmesini istiyor ve girilen sayıları rastgele ürettiği 1-100 arasındaki sayılarla karşılaştırıyor, Eğer girilen değerlerin tamamı rastgele sayılarla aynıysa kuponunuz tuttu yazdırıyor, değilse maalesef kaybettinizyazdırıyor.

Programın Çalışma Mantıgı
Satır 7-Değişkenleri tanımlıyoruz.
Satır 8-Üretilen rastgele sayıları sıfırlıyoruz.
Satır 9-20)Uygulamayı çalıştırdığımızda bizden 6 tane sayı girmemizi istiyor ve 1-100 arasında 6 tane rastgele sayı üretiyor. Eğer Tahmin sayısı eşitse rastgele sayıya, sayacı 1 arttırıyor.
Satır 21-30) Girilen Sayıları ve Tutan Sayıları Gösteriyor.
Satır 31-38) Eğer sayaç 6 olduysa ekranda “
Tebrikler Kuponunuz Tuttu :)” , Sayaç 6 değilse "Maalesef Kaybettiniz :(" yazacaktır.


 1. #include "stdafx.h"
 2. #include "stdlib.h"
 3. #include "conio.h"//Uygulamanın bitiminde kapanmaması için.
 4. #include "time.h"//rastgele sayılar uretmek icin
 5.  
 6. void main()
 7. {
 8.        int tahminsayisi[6],incisayi=0,rastgelesayi[6],sayac=0;
 9.        srand(time(0));
 10.        for (int i = 0; i < 6; i++)
 11.        {
 12.              printf("%d. tahmin sayiniz :",++incisayi);
 13.              scanf("%d",&tahminsayisi[i]);
 14.              rastgelesayi[i] = rand() % 100 + 1;
 15.              if (tahminsayisi[i]==rastgelesayi[i])
 16.              {
 17.                     sayac=sayac+1;
 18.              }
 19.        }
 20.        printf("\nSayilar :");
 21.        for (int i = 0; i < 6; i++)
 22.        {
 23.              printf("%3d", tahminsayisi[i]);
 24.        }
 25.        printf("\nTutan Sayilar :");
 26.        for (int i = 0; i < 6; i++)
 27.        {
 28.              printf("%3d", rastgelesayi[i]);
 29.        }
 30.        if (sayac==6)
 31.        {
 32.              printf("\nTebrikler Kuponunuz Tuttu :)");
 33.        }
 34.        else
 35.        {
 36.              printf("\nMaalesef Kaybettiniz :(");
 37.        }
 38.        _getch();//Uygulamanın bitiminde Kapanmaması için.
 39.    }
Ekran Çıktısı

Post a Comment

Daha yeni Daha eski