ASP.NET’te Gridviewe eklediğiniz Butona nasıl ulaşacağınızı anlatacağım. Eğer buton oluşturmayı bilmiyorsanız buraya tıklayarak buton oluşturma yazısına gidebilirsiniz.
Butonu oluşturduğumuzda Gridviewimiz içine aşağıdaki kodlar otomatik olarak eklenecektir.
1
2
3
4
<Columns>
<asp:ButtonField ButtonType="Image" HeaderText="Üst
Başlık" ImageUrl="~/silbutonu.png" >
</asp:ButtonField>
</Columns>
Görüldüğü gibi kodumuzda butonu ayırt etmemizi sağlayan bir kod bulunmuyor. Bu sorunu çözmek için CommandName özelliği ekliyoruz
1
2
<asp:ButtonField CommandName="Sil" ButtonType="Image"
HeaderText="Üst Başlık" ImageUrl="~/silbutonu.png" >
</asp:ButtonField>
Daha sonra Gridviewimizin RowCommand eventine giriyoruz ve aşağıdaki şekilde butonumuza ulaşabiliyoruz.
1
2
3
4
5
if (e.CommandName == "Sil")
{
}
Birden fazla butonumuz varsa if ekleyerek diğer CommandNameleride eşitliyoruz. Son olarak butonun bulunduğu satırın numarasını aşağıdaki kodla öğrenebilirsiniz
1
2
3
4
5
if (e.CommandName == "Sil")
{
 int SatirNo = Int32.Parse(e.CommandArgument.ToString());
}

Post a Comment

Daha yeni Daha eski